ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

Η χρήση του χώρου και των εγκαταστάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό και τις υποδείξεις των υπευθύνων δασκάλων, προκειμένου να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία και κυρίως η ασφάλεια των ασκουμένων.

Οι ασκούμενοι φροντίζουν για την τήρηση των βασικών κανόνων ατομικής υγιεινής, καθώς και υγιεινής και καθαριότητας σε όλους τους χώρους του κτιρίου και ιδιαίτερα στα αποδυτήρια.

Αμέσως μετά την είσοδο των ασκουμένων στον χώρο, αυτοί οφείλουν να βγάζουν τα παπούτσια τους. Ο κανόνας αυτός ισχύει πάντα και για όλους ανεξαιρέτως. Κατόπιν συνεννόησης, κάθε ασκούμενος επιτρέπεται να φέρνει παπούτσια, που είναι κατάλληλα για τον συγκεκριμένο χώρο και χρησιμοποιούνται μόνο σε αυτόν.

Οι ασκούμενοι προσέχουν ώστε η συμπεριφορά τους να μην προσβάλλει και να μην θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και ακεραιότητα κανενός συμμαθητή τους.

Οι ασκούμενοι οφείλουν να σέβονται τον χώρο και να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του χώρου και τα αντικείμενα, που βρίσκονται σε αυτόν με προσοχή.

Η φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων, είναι αποκλειστική ευθύνη των ασκουμένων και των επισκεπτών και η διεύθυνση του γυμναστηρίου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους, μέσα στους χώρους της σχολής. Τα τιμαλφή οφείλουν οι ασκούμενοι, με δική τους πρωτοβουλία να τα φυλάσσουν στα ειδικά διαμορφωμένα ντουλαπάκια με κλειδαριά ή λουκέτο, που συναντούν ακριβώς έξω από τα αποδυτήρια, στον πρώτο όροφο ή όπου αλλού αυτά έχουν τοποθετηθεί.

Κάθε ασκούμενος υποχρεούται να εξεταστεί από ιατρό δικής του επιλογής, ο οποίος να βεβαιώνει ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν εμποδίζει στον ασκούμενο την σωματική άσκηση.

Κάθε ασκούμενος υπογράφοντας, δηλώνει ότι συμφωνεί με τους όρους χρήσης, την πολιτική και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Σχολή/Σύλλογο Καλλισθενικής, είναι ενήμερος για τους κινδύνους, που πιθανώς να υπάρχουν κατά την εξάσκησή του και απαλλάσσει τους δασκάλους/προπονητές του από κάθε ευθύνη, σε περίπτωση τραυματισμού του. Αυτό ισχύει και κατά την ελεύθερη χρήση του χώρου, που διατίθεται στο κοινό, καθώς και κατά την διάρκεια οποιασδήποτε προπόνησης, πριν ή μετά το πέρας αυτής.

Κάθε ασκούμενος οφείλει να προπληρώνει το πακέτο παρουσιών, που αγοράζει, αλλά αν αυτό κατ’ εξαίρεση δεν συμβεί, οι συνδρομές του μπορούν να εξοφληθούν μέχρι τέλους του έκαστου έτους, σε διαφορετική περίπτωση διαγράφεται το μέλος.

Τα μαθήματα που προπληρώθηκαν για ένα μήνα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενο μήνα, σε περίπτωση απουσίας του ασκούμενου. Εξαιρούνται τα διαστήματα που η σχολή παραμένει κλειστή.

Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την διενέργεια κάθε ωριαίου μαθήματος είναι τα 3 άτομα.

Η σχολή λειτουργεί αποκλειστικά με σύστημα online booking μαθημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της και οι ακυρώσεις των μαθημάτων γίνονται έως 6 ώρες πριν την διενέργεια του μαθήματος, διαφορετικά η κράτηση ισχύει κανονικά και αφαιρείται από τις υπολειπόμενες παρουσίες του ασκουμένου.

Κάθε μέλος με την υπογραφή του στην φόρμα εγγραφής δίνει την συγκατάθεσή του να προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της σχολής και των προπονητών της, κατά την κρίση των δασκάλων του για λόγους προώθησης της Σχολής/Συλλόγου Καλλισθενικής και σε περίπτωση που διαφωνεί, οφείλει να δηλώνει ξεκάθαρα σε κάθε τέτοια ενέργεια την μη συναίνεσή του.

Κάθε μέλος με την υπογραφή του στην φόρμα εγγραφής δηλώνει υπεύθυνα ότι συμφωνεί με το γεγονός ότι θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία, στην βάση δεδομένων της σχολής/συλλόγου, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας αυτής, των online booking μαθημάτων και γενικότερα για διευκόλυνση της μεταξύ μας συνεργασίας.