ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Αθλητικός Σύλλογος Καλλισθενική Ελλάς», ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από την Ηλέκτρα Ραδιώτη του Γεωργίου, ως Πρόεδρο. Η έδρα του Συλλόγου μας βρίσκεται στην οδό Ελευθέρου Ανθρώπου αρ.27, Γλυφάδα, T.K. 16562, ΑΦΜ 996886575, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών

Η χρήση του χώρου και των εγκαταστάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό και τις υποδείξεις των υπευθύνων προπονητών, προκειμένου να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία και κυρίως η ασφάλεια των ασκουμένων.

Οι ασκούμενοι φροντίζουν για την τήρηση των βασικών κανόνων ατομικής υγιεινής, καθώς και υγιεινής και καθαριότητας σε όλους τους χώρους του κτιρίου και ιδιαίτερα στα αποδυτήρια και τις τουαλέτες, τηρώντας πάντα και τις διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτές ισχύουν και ανανεώνονται.

Αμέσως μετά την είσοδο των ασκουμένων στον χώρο, αυτοί οφείλουν να βγάζουν τα παπούτσια τους. Ο κανόνας αυτός ισχύει πάντα και για όλους ανεξαιρέτως. Κατόπιν συνεννόησης, κάθε ασκούμενος επιτρέπεται να φέρνει παπούτσια, που είναι κατάλληλα για τον συγκεκριμένο χώρο και χρησιμοποιούνται μόνο σε αυτόν.

Οι ασκούμενοι προσέχουν ώστε η συμπεριφορά τους να μην προσβάλλει και να μην θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και ακεραιότητα κανενός συμμαθητή τους.

Οι ασκούμενοι οφείλουν να σέβονται τον χώρο και να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του χώρου και τα αντικείμενα, που βρίσκονται σε αυτόν με προσοχή.

Η φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων, είναι αποκλειστική ευθύνη των ασκουμένων και των επισκεπτών και η διεύθυνση του αθλητικού συλλόγου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους, μέσα στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του. Τα τιμαλφή οφείλουν οι ασκούμενοι, με δική τους πρωτοβουλία να τα φυλάσσουν στα ειδικά διαμορφωμένα ντουλαπάκια με κλειδαριά ή λουκέτο, που συναντούν ακριβώς έξω από τα αποδυτήρια, στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο και όπου αλλού αυτά έχουν τοποθετηθεί.

Κάθε ασκούμενος υποχρεούται να εξεταστεί από ιατρό δικής του επιλογής, ο οποίος να βεβαιώνει ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν εμποδίζει στον ασκούμενο την σωματική άσκηση και να προσκομίζει ενεργή ιατρική βεβαίωση με ισχύ ενός έτους από καρδιολόγο ή παθολόγο.

Κάθε ασκούμενος είτε υπογράφοντας κατά την παρουσία του στον χώρο είτε αποδεχόμενος ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας www.fitnovation.gr, δηλώνει ότι συμφωνεί με τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου, τον τρέχοντα εσωτερικό κανονισμό και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ως μέλος στον Σύλλογο Καλλισθενικής, είναι ενήμερος για τους κινδύνους, που πιθανώς να υπάρχουν κατά την εξάσκησή του και απαλλάσσει τους δασκάλους/προπονητές του από κάθε ευθύνη, σε περίπτωση τραυματισμού του. Αυτό ισχύει και κατά την ελεύθερη χρήση του χώρου, που διατίθεται στο κοινό, καθώς και κατά την διάρκεια οποιασδήποτε προπόνησης, πριν ή μετά το πέρας αυτής.

Κάθε ασκούμενος οφείλει να προπληρώνει την συνδρομή που αγοράζει, αλλά αν αυτό κατ’ εξαίρεση δεν συμβεί, οι συνδρομές του μπορούν να εξοφληθούν μέχρι τέλους του έκαστου έτους, σε διαφορετική περίπτωση διαγράφεται το μέλος και τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες.

Τα μαθήματα που προπληρώθηκαν για ένα μήνα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενο μήνα, σε περίπτωση απουσίας του ασκούμενου. Εξαιρούνται τα διαστήματα που ο Σύλλογος παραμένει κλειστός.

Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την διενέργεια κάθε ωριαίου μαθήματος είναι τα 3 άτομα.

Ο Σύλλογος λειτουργεί αποκλειστικά με σύστημα προκρατήσεων -online booking- μαθημάτων, όπως ορίζει ο νόμος και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του και οι ακυρώσεις των μαθημάτων γίνονται έως 6 ώρες πριν την διενέργεια του μαθήματος, διαφορετικά η κράτηση ισχύει κανονικά και αφαιρείται από τις υπολειπόμενες παρουσίες του ασκουμένου.

Κάθε μέλος με την υπογραφή του στην φόρμα εγγραφής ή την ηλεκτρονική υπογραφή του, δίνει την συγκατάθεσή του να προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου και των προπονητών του, κατά την κρίση των δασκάλων του για λόγους προώθησης του Συλλόγου Καλλισθενικής και σε περίπτωση που διαφωνεί, οφείλει να δηλώνει ξεκάθαρα σε κάθε τέτοια ενέργεια την μη συναίνεσή του.

Κάθε μέλος με την υπογραφή του στην φόρμα εγγραφής ή την ηλεκτρονική υπογραφή του, δηλώνει υπεύθυνα ότι συμφωνεί με το γεγονός ότι θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία, στην βάση δεδομένων του Συλλόγου, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας αυτής, των online booking μαθημάτων και γενικότερα για διευκόλυνση της μεταξύ μας συνεργασίας.

Τρόποι Πληρωμής

Στον Σύλλογό μας είναι αποδεκτοί διάφοροι τρόποι πληρωμής όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

-Μετρητά

-Viva

-Paypal

-Τραπεζική Μεταφορά

-Τραπεζική Κατάθεση

-Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα

-Stripe

Επίσης, στον Σύλλογό μας, με κάθε συναλλαγή μαζί μας, συναινείτε στην εγγραφή σας ως μέλους σε αυτόν, στην αυτόματη ανανέωση της συνδρομής σας, σύμφωνα με την υπηρεσία που αγοράζετε (π.χ. μήνας, τριμηνία κλπ.), καθώς και στους όρους χρήσης και εσωτερικό κανονισμό, όπως αυτά αναφέρονται, ισχύουν και τροποποιούνται στην ιστοσελίδα μας.