Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση GDPR

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του “Fitnovation”. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να τηρήσετε τους παρακάτω όρους χρήσης, που σε συνδυασμό με την πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, διέπουν τις σχέσεις συνεργασίας του “Fitnovation” μαζί σας όσον αφορά αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με ευθύνη και πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σας πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Γι’ αυτό, ο ιστότοπος www.fitnovation.gr έχει σχεδιαστεί με τα κατάλληλα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 ΕΕ – GDPR).

Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «Fitnovation Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τους: 1) Ηλέκτρα Ραδιώτη του Γεωργίου και 2) Μιχάλη Ουρούμη του Αθανασίου. Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στην διεύθυνση: οδός Παλαιστίνης 10, Άλιμος, T.K. 17455, ΑΦΜ 997101786, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, η οποία και είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που μας χορηγείτε. Η εταιρεία μας είναι αρμόδια να σας προστατεύει κάθε φορά, που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.fitnovation.gr είτε ως απλός χρήστης, είτε ως καταναλωτής-αγοραστής, είτε ως Μέλος και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νέου GDPR, που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο επισκέπτης ή χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.fitnovation.gr υπόκειται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιον από τους πιο κάτω όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες, που προσφέρονται μέσα από αυτόν.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης:

1) Το περιεχόμενο, η δομή και η εμφάνιση των ιστοσελίδων του “Fitnovation” δίνεται για την δική σας πληροφόρηση και χρήση και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το “Fitnovation” μπορεί να τροποποιήσει τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσετε την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

2) Το “Fitnovation” και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών, που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Αναγνωρίζετε πως αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, για τα οποία το “Fitnovation” δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη.

3) Πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο www.fitnovation.gr: Το “Fitnovation” έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος του δικτυακού του τόπου, να αλλάξει, βελτιώσει ή αναβαθμίσει αυτόν χωρίς καμία ειδοποίηση. Το “Fitnovation” δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.

4) Το “Fitnovation” ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στην λειτουργία της ιστοσελίδας ή στην διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, αριθμητικά, τυπογραφικά, ορθογραφικά λάθη ή λάθη απεικόνισης. Κάνοντας χρήση των πληροφοριών, που παρέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και το “Fitnovation” δεν φέρει καμμία ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε πως οποιεσδήποτε πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες στις εκάστοτε ιστοσελίδες καλύπτουν τις ανάγκες σας.

5) Πνευματική Ιδιοκτησία: Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.fitnovation.gr (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένο) καθώς και το λογότυπο, που παρουσιάζεται στο www.fitnovation.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του “Fitnovation”, προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθενται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναπαραγωγή, πώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ρητή εξουσιοδότηση του “Fitnovation”.

6) Σύνδεσμοι: Το “Fitnovation” είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους στην ιστοσελίδα του με άλλα websites. Σε αυτήν την περίπτωση το “Fitnovation” δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παραπάνω sites. Ο κίνδυνος ή η ζημιά, που μπορεί να προκληθεί μετά από την σύνδεσή σας με αυτά τα sites βαρύνει εσάς και φέρετε εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη. Το “Fitnovation” δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

7) Προσωπικά δεδομένα: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το www.fitnovation.gr διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000), καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Μπορείτε να μην δώσετε καμία προσωπική πληροφορία αν απλά περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση όμως που θέλετε να προβείτε σε αγορά προϊόντος θα πρέπει να μας δώσετε τα παρακάτω στοιχεία: το προσωπικό σας email, ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικό χρήστη, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή σας, ένα σταθερό τηλέφωνο ή αριθμό κινητού, τα στοιχεία ταυτότητάς σας, αριθμό φαξ (προαιρετικά) και φύλο (προαιρετικά). Ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπρόσθετα προσωπικά δεδομένα κατά την χρήση των Υπηρεσιών μας. Το “Fitnovation” δηλώνει ότι τα στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δεν παραχωρούνται για κανέναν λόγο σε κανέναν άλλον εκτός εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις, που ρητά αναφέρονται στο παρόν. Η εταιρεία μας διατηρεί και χρησιμοποιεί αυτά τα αρχεία για λόγους ενημέρωσης των πελατών της, στατιστικούς ή οικονομικούς λόγους και φυσικά για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Ο κάθε πελάτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τα στοιχεία του, να τσεκάρει την ορθότητά τους καθώς και να ζητήσει την διαγραφή του προσωπικού του αρχείου. Στην περίπτωση κατάθεσης ψευδών στοιχείων το “Fitnovation” έχει την δυνατότητα να προβεί σε διαγραφή του πελάτη και διακοπή της συνεργασίας του με αυτόν γενικά και μέσω της ιστοσελίδας. Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σας είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική παραγγελία), είτε διαδικτυακά (π.χ. εγγραφή σας ως μέλος, υποβολή διαδικτυακής παραγγελίας), είτε φυσικά (π.χ. εάν επισκεφθείτε τον χώρο μας) σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα.

Ειδικότερα το “Fitnovation” συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:

Περιήγηση στον Διαδικτυακό Τόπο

Cookies

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, με την περιήγησή σας στο www.fitnovation.gr, την εγγραφή σας ως Μέλος στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter, την υποβολή παραγγελίας αγοράς στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας, όταν επισκέπτεστε το www.fitnovation.gr, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες και δεν λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση του ΗΥ πρόσβασής σας στο Δικτυακό μας Τόπο, UserName, User ID & Password, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονής και άλλες αγοραστικές σας συνήθειες και διαδικτυακές συμπεριφορές. Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και την πραγματοποίηση αγορών μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, συναινείτε στην επεξεργασία από το “Fitnovation” των πληροφοριών, που συλλέγει από εσάς με την χρήση των Cookies. Μπορείτε, ωστόσο, να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του site μας για τα Cookies. Για την πλοήγησή σας στο Διαδικτυακό Τόπο/Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν απαιτείται η εγγραφή σας, οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που σας αφορούν. Ωστόσο η Εταιρεία μας κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο της www.fitnovation.gr και την συναλλαγή σας με εμάς μέσω των υπηρεσιών μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς μέσω δικών μας Cookies (First Party Cookies) ή και τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε (Third Party Cookies), τα οποία δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, για στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με σκοπό την βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, profiling, για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, την βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στην ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του www.fitnovation.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται από εμάς για την σύνδεσή σας με τον Λογαριασμό σας, για την απομνημόνευση των προϊόντων, που αποθηκεύονται στο καλάθι σας, για την σύνδεσή σας με τον Λογαριασμό σας χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα νέου λογαριασμού κάθε φορά που θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αγορά στο κατάστημά μας, για την εξακρίβωση προβλημάτων στον server μας κ.ά.

GoogleAnalytics

Επίσης, χρησιμοποιούμε το GoogleAnalytics (GA) για να παρακολουθήσουμε την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων, που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο, με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το GA καταγράφει επίσης την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων, όπως αναφέρουμε και πιο κάτω. Επίσης, με την ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να αναλύουμε την δική σας συμπεριφορά χρήσης στην ιστοσελίδα μας για να σας παράσχουμε προσωποποιημένη ενημέρωση. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της ιστοσελίδας, στους οποίους παραμείνατε και τους συνδέσμους που ενεργοποιήσατε (π.χ. καλάθι αγορών). Με τα στοιχεία αυτά δημιουργούμε προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά, ειδικότερα με την μορφή ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα και έντυπης διαφήμισης, να προσαρμοστεί καλύτερα στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και να βελτιωθούν οι διαδικτυακές προσφορές μας.

Υπηρεσία Ειδοποίησης Παραλαβής Προϊόντος

Σε περίπτωση που κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας θελήσετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν, που όμως ακόμα δεν είναι διαθέσιμο στην αποθήκη μας, αλλά αναμένουμε να το παραλάβουμε εντός σύντομου επόμενου χρονικού διαστήματος, και μόνο εάν εσείς μας το ζητήσετε και μας δώσετε την ρητή συγκατάθεσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν παραλάβουμε το προϊόν αυτό. Η επικοινωνία αυτή θα γίνει μέσω email ή του τηλεφώνου που θα μας έχετε δώσει και θα αφορά αποκλειστικά την ενημέρωσή σας. Σας δηλώνουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε το email ή το τηλέφωνό σας για κανένα άλλο σκοπό, ενώ θα το διαγράφουμε από τα αρχεία μας σε κάθε περίπτωση μετά από 3 μήνες (ακόμα και αν δεν έχουμε παραλάβει το προϊόν).

Αγορά Προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.fitnovation.gr

Για την ολοκλήρωση και εκτέλεση κάθε οnline παραγγελίας, είτε επιλέξετε την αγορά ως απλός επισκέπτης, είτε ως Μέλος του www.fitnovation.gr, είναι απαραίτητη η χορήγηση εκ μέρους σας προσωπικών σας πληροφοριών, που αφορούν κυρίως τις προτιμήσεις πληρωμής, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τον τόπο παράδοσης των προϊόντων σας. Τα δεδομένα αυτά η Εταιρεία μας τα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή για την εκτέλεση της παραγγελίας σας με την πώληση των προϊόντων και την παράδοση αυτών στη διεύθυνση που μας δηλώνετε, καθώς και για την πραγματοποίηση της πληρωμής εκ μέρους σας. Με την χορήγηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά το στάδιο της παραγγελίας και για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ μας, θα αποστείλουμε στο email, που μας έχετε δώσει την γνωστοποίηση παραλαβής και εκτέλεσης της παραγγελίας από την μεταφορική εταιρεία, με την οποία συνεργαζόμαστε. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τόσο το email σας όσο και το τηλέφωνό σας για να σας αποστείλουμε μήνυμα σε περίπτωση, που αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα στην εκτέλεση της παραγγελίας σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας ο υπάλληλος της μεταφορικής εταιρείας, που θα σας παραδώσει τα προϊόντα σε περίπτωση κάποιου προβλήματος ή και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μαζί σας ή ειδοποίηση.

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή VIVA ή PAYPAL (ή άλλη αντίστοιχη εταιρεία)

Αν για την πληρωμή του(ων) προϊόντος(ων), που αγοράζετε από το www.fitnovation.gr, επιλέξετε την πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να μας χορηγήσετε για τον σκοπό της πληρωμής το είδος και αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στην (secure) φόρμα παραγγελίας. Δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες. Οι συναλλαγές στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα μας μέσω κάρτας, προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Το “Fitnovation” επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δηλαδή για την αποπληρωμή για την αγορά των προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δεν αποθηκεύουμε τον αριθμό της κάρτας, επομένως για κάθε αγορά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, που επιθυμείτε να εξοφλήσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας. Ανακατευθύνεστε σε αυτήν την περίπτωση σε διαδικτυακό τόπο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με όσα σας γνωστοποιούμε πιο κάτω.

Σε περίπτωση που επιλέξετε ολοκλήρωση συναλλαγής μέσω της Viva ή Paypal (ή άλλης αντίστοιχης εταιρείας), μεταφέρεστε αυτόματα στο περιβάλλον της Viva ή Paypal (ή άλλης αντίστοιχης εταιρείας), η οποία και διαχειρίζεται την πληρωμή σας. Εμείς δεν λαμβάνουμε γνώση, ούτε τηρούμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, ούτε τους κωδικούς σας.

Σύνδεση μέσω λογαριασμού Facebook, Instagram

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στον Διαδικτυακό Τόπο ή να διενεργήσετε μία παραγγελία μέσω του λογαριασμού στο Facebook ή στο Instagram. Σε αυτήν την περίπτωση, το “Fitnovation” θα σας ζητήσει να δώσετε την άδειά σας να έχουμε πρόσβαση σε όσες πληροφορίες έχετε εσείς δηλώσει στο Facebook ή στο Instagram να είναι δημόσιες. Με την επιλογή σας να δώσετε την άδεια αυτή, συναινείτε στην πρόσβαση του “Fitnovation” στα στοιχεία του Λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Instagram τα οποία είναι δημόσια, με σκοπό την δημιουργία προφίλ για εσάς, για σκοπούς στοχευμένης με βάση το προφίλ σας διαφήμισης των προϊόντων της, αλλά και για στατιστικούς σκοπούς.

Ασφάλεια των Δεδομένων σας

Αποθήκευση Αρχείων σε Φυσική Μορφή: Η εταιρεία μας μπορεί να τηρεί αρχεία σε φυσική, έγχαρτη μορφή, τα οποία περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα (όπως φόρμες εγγραφής, τιμολόγια, παραγγελίες κ.ά.). Τηρούμε αυτά τα αρχεία σε φυλασσόμενους χώρους που προστατεύονται από κλειδαριές και στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο όσοι υπάλληλοι ή συνεργάτες μας χρειάζεται για σκοπούς, που περιγράφονται στην σύμβαση εργασίας τους. Τέλος, για την καταστροφή φυσικών αρχείων χρησιμοποιούμε καταστροφέα εγγράφων, ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποκτήσει οποιοσδήποτε πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς.

Στοιχεία Καρτών: Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία των καρτών σας, που χρησιμοποιείτε μέσω web. Τα στοιχεία των καρτών σας δεν είναι ορατά στο “Fitnovation”, διότι μεταφέρεστε αυτόματα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Παράλληλα, οφείλετε και εσείς να λαμβάνετε κάθε δυνατό μέτρο για να μην αποκτήσουν τρίτοι πρόσβαση στο λογαριασμό σας, όπως για παράδειγμα να μην γνωστοποιείτε τον κωδικός πρόσβασής σας.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, όπως και στις αρχές, εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Πιο συνοπτικά, η εταιρεία μας “Fitnovation”, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στο μέλος/καταναλωτή χρησιμοποιεί κάποιες υπηρεσίες. Το “Fitnovation” δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγει για εσάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις, που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από τον σκοπό της διαβίβασης και πάντα σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του “Fitnovation” με αυτούς. Πάντοτε οι φορείς αυτοί επιλέγονται προσεκτικά από εμάς και συμμορφώνονται με την σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου τηρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρουμε δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ, αυτό θα γίνεται μόνο σύμφωνα με διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας και με γνώμονα την μέγιστη προστασία των δεδομένων σας. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στην διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Ειδικότερα ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τα κατωτέρω:

– Στην Google, ιδίως για τη χρήση των υπηρεσιών Google Analytics & Google Adwords για το δίκτυο διαφημίσεων Goodle Display και το δίκτυο Google Search.

– Στην Mailchimp.com ή άλλη αντίστοιχη εταιρεία, σύμφωνα με όσα αναφέραμε ήδη ανωτέρω, ιδίως για την παροχή υπηρεσιών Newsletter.

– Στην Viva ή Paypal, ή άλλη αντίστοιχη εταιρεία, για την ολοκλήρωση της πληρωμής των παραγγελιών σας, σύμφωνα με όσα περιγράφουμε πιο πάνω.

– Στην Facebook για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων, αν είστε χρήστης της αντίστοιχης εφαρμογής και αποδέχεστε τους αντίστοιχους όρους.

– Όλοι οι παραπάνω φορείς έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και είναι σύμφωνοι με την διακρατική συμφωνία γνωστή ως EU-U.S PrivacyShield.

– Σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών: Το “Fitnovation” δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα χωρίς την συναίνεση των υποκειμένων.

– Σε τρίτους που παρέχουν στο “Fitnovation” υπηρεσίες σχετικές με την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για τον σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.

– Σε service providers για την φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση.

– Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.

– Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης ή/και παρακολούθησης χώρων, μέσω χρήσης συστημάτων εξωτερικής ασφάλειας (π.χ. κάμερες/CCTV).

– Σε πιστωτικά ιδρύματα, για την πρόσβαση στην πλατφόρμα μας και την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας απευθείας από τα πιστωτικά ιδρύματα αυτά, όπως έχουμε ήδη περιγράψει.

– Σε μεταφορικές εταιρείες, για την παράδοση της παραγγελίας σας.

– Σε ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που το “Fitnovation” υποβληθεί σε μία επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, Joint Venture, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στον διάδοχο οργανισμό. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του “Fitnovation” ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, το “Fitnovation” θα σας ενημερώσει πριν από την μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας.

Το “Fitnovation” σας ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας, αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης και ενεργούν πάντα σύμφωνα με ρητές εντολές και οδηγίες μας.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του “Fitnovation”, που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι συγκεκριμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ενώ η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα σας απαγορεύεται.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Όπως φαίνεται και από όσα ήδη έχουμε περιγράψει, ποτέ δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας χωρίς αυτή η επεξεργασία να είναι απαραίτητη και να βασίζεται είτε στην εκτέλεση σύμβασης πώλησης μεταξύ της εταιρείας μας και εσάς ως πελάτη, είτε στα έννομα συμφέροντά μας για διατήρηση της σχέσης μας μαζί σας ως πελάτες μας, είτε στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για την δραστηριότητα και τα προϊόντα της Εταιρείας μας.

Συνοψίζοντας, η Εταιρεία μας σε καμμία περίπτωση δεν θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε ζητήσει και σχετίζεται με την μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, (π.χ. παράδοση προϊόντος) ή η επεξεργασία από τρίτον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας (π.χ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου) ή αν έχετε δώσει προηγουμένως την συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος το επιτάσσει (π.χ. προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.).

Τέλος, η Εταιρεία μας δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, καθώς και δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών, εκτός εάν έχει την ρητή συγκατάθεση των γονέων τους.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις δραστηριότητες, τις Τοποθεσίες ή τις Υπηρεσίες μας ή στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης. Αν η αναθεωρημένη έκδοση περιλαμβάνει μια σημαντική αλλαγή ενδέχεται να ειδοποιούμε τους Χρήστες για την αλλαγή μέσω email ή άλλων μέσων.

Λόγοι Επεξεργασίας Δεδομένων

Για τους παρακάτω λόγους, το “Fitnovation” συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, έτσι ώστε να μπορεί να σας προσφέρει μία σύγχρονη, γρήγορη και εξατομικευμένη ενημέρωση.

  1. Αποστολή Newsletter Διαφημιστικού – Ενημερωτικού Χαρακτήρα.
  2. Αποστολή Προσφορών, Ενημερώσεων και Εξατομικευμένης Επικοινωνίας μέσω Email και Social Media.
  3. Εξατομικευμένη Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση.
  4. Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών.
  5. Διεύρυνση Δυνατοτήτων Ενημέρωσης, Πληροφόρησης Πελατών και Εμπειρίας Πλοήγησης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας.

Δικαιώματα, που έχετε σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε την δυνατότητα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον GDPR, δηλαδή τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης ή διαγραφής αυτών και περιορισμού της επεξεργασίας. Οποιαδήποτε στιγμή έχετε την δυνατότητα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το κουμπί Unsubscribe, που θα βρείτε σε κάθε επικοινωνία ή στέλνοντας Email στο [email protected] ή καλώντας μας στο 2109828655. Επίσης, οποιαδήποτε στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων μέσω αποστολής email στο [email protected] ή ακόμη και καλώντας μας στο 2109828655. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είμαστε στην διάθεσή σας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Τρόποι Πληρωμής

Στην εταιρεία μας είναι αποδεκτοί διάφοροι τρόποι πληρωμής όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

-Μετρητά

-Viva

-Paypal

-Τραπεζική Μεταφορά

-Τραπεζική Κατάθεση

-Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα

-Stripe

Επίσης, στην εταιρεία μας, με κάθε συναλλαγή μαζί μας, συναινείτε στην αυτόματη ανανέωση της συνδρομής σας, σύμφωνα με την υπηρεσία που αγοράζετε (π.χ. μήνας, τριμηνία κλπ.)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πριν πλοηγηθείτε στον Δικτυακό Tόπο ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, όπως για παράδειγμα εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter, άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους ή αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Από την Διεύθυνση