Τέλειος χώρος, φιλικό περιβάλλον αλλά προ πάντων εξειδικευμενο προσωπικό άνετο να μοιραστεί τις γνώσεις του!! Δεν υπάρχει όμοιο του